Christian Fellowship Ministries (CFM) begon in 1970, met pastor Wayman O. Mitchell en zijn vrouw Nelda als The Potters House in Prescott (Arizona). In die tijd was een grote opwekking onder de hippies gaande. De ‘Jesus People’ vertelden iedereen dat zij opnieuw geboren waren en dat Jezus hen had vrij gemaakt van drugsverslaving en doelloosheid.

Sommigen bleven in de Prescott-kerk. Pastor Mitchell trainde hen en zond echtparen naar andere steden om nieuwe kerken te beginnen. Die kerken groeiden en zonden zelf weer echtparen uit. De CFM heeft nu meer dan 2200 kerken in ongeveer 100 landen. Nog steeds worden echtparen gezonden om andere steden te bereiken met het goede nieuws.

NEDERLAND – In 1978 sloot een kleine bijbelstudie-groep uit Steenwijk zich aan bij de CFM. Pastor Mitchell steunde hen door regelmatig pastors en evangelisten over te vliegen, voor het preken van opwekkingsdiensten. De kleine kerk greep de visie van de CFM, verhuisde naar Zwolle, begon te groeien en echtparen te zenden naar andere steden.

De 60 CFM-kerken in Nederland heten ‘Evangelie Gemeente De Deur’. Vanuit de Nederlandse conferentie zijn kerken geplant in China, Peru, Suriname, Belgie, Zuid Afrika, Portugal, Kaap Verdie, Curacao en Aruba. Pastor Nomdo Schuitema en zijn vrouw Karina leiden de Nederlandse Fellowship.

DEN HAAG – De Deur Den Haag is in 1990 begonnen toen Kenneth en Zwaan van Vliet uit de Europese Bijbel Conferentie Zwolle werden uitgestuurd. De eerste kerkdiensten werden gehouden in een kleine woonkamer in de Vruchtenbuurt. De nieuwe bekeerlingen waren enthousiast en begonnen op straat te evangeliseren en gospel-muziekavonden te organiseren. Al snel moest een gebouw worden gehuurd waar ook steeds meer mensen de diensten bezochten en trouw naar de bleven kerk komen. De Deur Den Haag is nu een volwassen kerk, die echtparen traint en naar andere steden uitstuurt.

Kenneth en Zwaan hebben samen 4 zoons die met hen God dienen.