DEN HAAG – De Deur Den Haag is in 1990 begonnen toen Kenneth en Zwaan van Vliet uit de Europese Bijbel Conferentie Zwolle werden uitgestuurd. De eerste kerkdiensten werden gehouden in een kleine woonkamer in de Vruchtenbuurt. De nieuwe bekeerlingen waren enthousiast en begonnen op straat te evangeliseren en gospel-muziekavonden te organiseren. Al snel moest een gebouw worden gehuurd waar ook steeds meer mensen de diensten bezochten en trouw naar de bleven kerk komen. De Deur Den Haag is nu een volwassen kerk, die echtparen traint en naar andere steden uitstuurt. Kenneth en Zwaan hebben samen 4 zoons die met hen God dienen.